arch---consulting

Konsultacje

Rosnąca świadomość w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego niesie ze sobą konieczność podjęcia działań w celu zabezpieczenia zabytków i stanowisk archeologicznych. By sprostać temu zapotrzebowaniu, Archcom oferuje wachlarz usług w zakresie konsultacji i doradztwa w kwestii ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego – od oceny wpływu planowanej inwestycji na znajdujące się w jej obrębie stanowiska archeologiczne, poprzez wsparcie w kwestiach formalnych, po analizy danych przestrzennych i geofizycznych pod kątem występowania zabytków i stanowisk archeologicznych.

Layer_63

Najwyższy poziom dokumentacji archeologicznej

O jakości badań archeologicznych świadczy jakość wykonanej dokumentacji. Archcom dokłada wszelkich starań, by efekty wykonanej pracy badawczej stanowiły wartościowy wkład do świata nauki.

ARCHCOM Kluz Stencel sp. k.
Wielkokacka 16/12
81-611 Gdynia

Telefon:

+48 511 137 035

E-mail:

info@archcom-services.com